O METÓDE

O metóde

Učili ste sa cudzí jazyk doma , v škole , cez internet a keď došlo na konverzáciu, akosi nič ? Problém je, že ste si vytvorili bariéru, chýbala Vám komunikácia. Riešením je kurz, v ktorom Vás lektor pripraví na komunikáciu v cudzom jazyku v bežných životných situáciách.

tlo podstrona obrazek 02

Pri riadenej konverzáci je študent "nútený" odpovedať a tak veľmi rýchlo odbúra strach z rozprávania. Riadená konverzácia spočíva v tom, že lektor s Vami vedie dialóg na základe učiva v knihe tak, aby ste čo najviac na hodine rozprávali vy a odniesli si z hodiny čo najviac.

Na takomto princípe funguje aj metóda Direct method. Ide o licencovaný systém výučby, určený pre výučbu cudzích jazykov (angličtiny, nemčiny a iných). Metodicky je postavený na riadenej konverzácii, pri ktorej sa študenti učia priamo tak že rozprávajú od prvej minúty kurzu v cudzom jazyku.

Na trhu dnes nájdete množstvo metód a prístupov, ktoré sa odvolávajú na "komunikačné aktivity".a priame metódy.

Direct method je zárukou originálu a kvality overenej študentmi i odborníkmi a hlavne skvelými výsledkami. Investovali sme svoj čas do výskumu a vytvorili sme pre Vás najlepšie knihy a nejefektívnejší systém výučby preto aby ste sa cudziu reč naučili 4x rýchlejšie než v iných školách.

Výhody metódy

  • omnoho rýchlejšie a jednoduchšie naučí študenta rozprávať v cudzom jazyku
  • pomôže zbaviť sa zábran komunikovať
  • vytvára cudzojazyčné prostredie

Zásady metódy

Rýchlosť. Učiteľ na hodine hovorí k študentom v prirodzenom tempe konverzácie. Aj keď zo začiatku študenti môžu považovať takýto spôsob vedenia hodiny za prekvapujúci, čoskoro si na to zvyknú. Rýchle tempo študentovi umožní porozumieť rozhovorom v cudzom jazyku a nadobudnúť schopnosť rýchlejšie reagovať na otázku v cudzom jazyku. Študenti sa vďaka tomu na hodinách nenudia.

Otázky. Učiteľ sa pýta každú otázku dvakrát, v rýchlosti. Potom automaticky začína odpoveď pre študenta. To umožňuje študentovi porozumieť otázke ako aj pripraviť sa na odpoveď, čo v konečnom dôsledku robí hodinu viac dynamickou. Učiteľ neustále nabáda študenta na pohotovú odpoveď. Takto sa u študenta jazyk automatizuje a dostáva sa mu „do krvi“.

Odpovede. Odpovede v nižších úrovniach sú stanovené tak, že ich ani učiteľ ani študent veľmi nemenia. Študent si tak precvičuje presne tie slová a gramatické javy, ktoré musí bezchybne ovládať. Vo vyšších úrovniach je kreativita povolená, a tak študent vytvára viac svojich originálnych a voľných odpovedí, keď už má na to potrebnú slovnú zásobu. Najlepším spôsobom ako sa naučiť jazyk je jednoducho ním rozprávať. Študenti odpovedajú na učiteľove otázky v najdlhšej možnej forme. Takýmto spôsobom študent dlho rozpráva a precvičuje si tak slová a gramatické javy priamo v praxi.

Časté opakovanie učiva. Tajomstvo úspechu pri učení sa cudzieho jazyka je opakovanie. Všetky naše knihy sú vytvorené ,,nabaľovacím,, systémom. Prebrané učivo sa objavuje v ďalších lekciách, v zložitejších vetách kombinované s novým učivom. Lektor sa tiež každú hodinu venuje opakovaniu predošlej lekcie. Takto je zabezpečené, že študent vedomosti nikdy nezabudne.

Prínosy pre študenta

  • konverzuje s lektorom 80 % z hodiny
  • na hodinách sa nenudí a cíti sa veľmi príjemne
  • učí sa jazyk prirodzenou cestou - rozprávaním
  • postupne odbúrava strach z rozprávania
  • pripraví sa na ozajstné cudzojazyčné prostredie

Jazykové kurzy prebiehajú v licencovaných jazykových školách, ktoré majú platnú licenciu na využívanie metódy a prešli celým tréningovým procesom. Ten zaručuje, že je štandard týchto kurzov kdekoľvek na svete rovnaký. Tieto jazykové školy sú nezávislé inštitúcie ktoré spája jedinečný a unikátny produkt.