Wattsenglish

Wattsenglish | www.academi.sk

O metóde

STEVE WATTSZakladateľom metódy je britský lingvista Steve Watts.

Jeho hlavnou myšlienkou bolo učiť deti po anglicky  prirodzene a nenútene. Rešpektovať ich hravú individualitu a fantáziu. Na tom postavil svoju jedinečnú metódu Wattsenglish, ktorú využívame aj my.

Čítať ďalej

Kurzy a materiály

Kurzy Wattsenglish sú rozdelené do 5-tich úrovní podľa veku a schopností dieťaťa.

 

Materské školy

logo wow yellow

Wow! – Yellow

3 - 4 roční

logo wow blue

Wow! – Blue

4 - 5 roční

logo wow red

Wow! – Red

5 - 6 roční
Výučba v škôlke prebieha 2x v týždni.
Vyučovacia hodina trvá 30 minút.

Čítať ďalej