KURZY A MATERIÁLY

Kurzy a materiály

Kurzy Wattsenglish sú rozdelené do 5-tich úrovní podľa veku a schopností dieťaťa.

 

Materské školy

Výučba v škôlke prebieha 2x v týždni.
Vyučovacia hodina trvá 30 minút.

Základné školy

logo wow green

Wow! – Green

1. ročník

logo wow orange

Wow! – Orange

2. ročník
Výučba v škole prebieha 1x v týždni.
Vyučovacia hodina trvá 50 minút.

Výučba na hodinách prebieha celá v angličtine. Lektori sú na prácu s deťmi školení a pripravení. Počas hodiny preberajú slovnú zásobu , hrajú hry a aktivity smerované k tomu, aby pri nich dieťa muselo používať angličtinu. Deti tieto aktivity bavia a zároveň sa pri nich učia.

Ku kurzom patria aj materiály. Obsahujú knihu, DVD a internetový klub. Celou knihou a DVD-čkom WOW! ich sprevádza samotný tvorca metódy Steve Watts a jeho vrana Maggie.

Wow materials sk

S knihou pracujú deti v škole. Po hodine, list z knihy lektor vytrhne a dieťa Vám ho prinesie domov. Môžete si tak overiť či si pamätá slovnú zásobu z hodiny a zistiť, ako na hodine pracovalo. DVD a internetový klub slúžia na to, aby ste deťom doma osviežili to, čo preberali v škole. Bližšie inštrukcie k práci s materiálmi Vám dáme po zápise do kurzu. Počas celého kurzu máte k dispozícii e-mail a tel. kontakt na lektora. Všetky otázky týkajúce sa výučby či napredovania Vášho dieťaťa s ním môžete kedykoľvek konzultovať.