O METÓDE

O metóde

STEVE WATTSZakladateľom metódy je britský lingvista Steve Watts.

Jeho hlavnou myšlienkou bolo učiť deti po anglicky  prirodzene a nenútene. Rešpektovať ich hravú individualitu a fantáziu. Na tom postavil svoju jedinečnú metódu Wattsenglish, ktorú využívame aj my.

Naším cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa tak, aby bez problémov dokázalo reagovať na cudzinca a "prepínať" medzi rodným jazykom a angličtinou. Chceme aby komunikovalo bez vnútornej bariéry, stresu, hanblivosti a so správnym prízvukom.

Naša výučba zoznamuje dieťa s angličtinou v prirodzených situáciách – vidí, ako lektor plynule používa angličtinu na hodine. Pozoruje ho, rovnako ako doma pozoruje Vás - rodičov hovoriť slovensky a postupom času si cudzí  jazyk osvojí.

Náš prirodzený proces výučby vychádza z poznatkov psycholingvistiky. Dieťa sa najrýchlejšie a najprirodzenejšie učí cudzí jazyk v prirodzene bilingválnej rodine. Preto sa takéto prostredie snažíme vytvoriť na hodine.

Nie sme jednorazový kurz. Nezameriavame sa na to, aby dieťa na konci roka vedelo povedať naučenú básničku, ale aby dokázalo prirodzene reagovať na cudzí jazyk.

Подробнее на сайте: https://youmedicine.ruGo to top of pagehttps://caremedicine.ruhttps://honeymedicine.ru
https://plusmedicine.ru https://boomhealth.ru https://medicinearea.ruhttps://firehealth.ruhttps://luckmedicine.ruhttps://enjoyhealth.ruhttps://italianmedicine.ruhttps://forcehealth.ruhttps://primemedicine.ruhttps://elmedicino.ru https://fullmedicine.ruhttps://qualitymedicine.ru

To najdôležitejšie o WattsEnglish

  • Predstavuje ucelenú metodiku vzdelávania angličtiny pre predškolské a školské deti.
  • Bola vyvinutá v spolupráci s psychológmi, pedagógmi a lingvistami.
  • Dieťa si angličtinu osvojuje prirodzenou cestou - podobne ako materinskú reč.
  • Vytvára prirodzené bilingválne(anglicko-slovenské) prostredie.
  • Je maximálne efektívna. Deti sú schopné veľmi skoro porozumieť a samé začať v angličtine komunikovať..
  • Deti kurzy milujú - angličtina sa pre ne stáva prostriedkom, ako sa spoločne hrať.
  • Metodika je vypracovaná na niekoľko rokov. Nestane sa teda, že dieťa začne v škôlke a nebude môcť pokračovať aj na základnej škole.

O čo sa usilujeme na hodinách ?

Rozvíjame schopnosť porozumieť - deti rozumejú slovenčine predtým, ako sú schopné samé rozprávať. Z tohto vychádza aj učenie angličtiny v predškolskom veku. Cudziu reč si potom osvojujú rovnako prirodzene ako materinskú.

Využívame hry a pohyb - využívame hry a aktivity podporujúce detskú zvedavosť, predstavivosť a potrebu objavovať. Najčastejší dôvod komunikovať vzniká u detí práve pri hre. Naše hry sú zábavné, vzrušujúce a navyše koncipované tak, aby každému z nich rozviazali jazýček.

Aktivujeme všetky zmysly – zapájame vnímanie všetkými zmyslami. Obrázky, predmety či pesničky, ktoré pri výučbe používame, robia hodiny zaujímavými a deti si z nich odnesú príjemný pocit. A aj učivo si lepšie pamätajú.

Striedame činnosti - deti dokážu byť sústredené len pár minút, preto je výučba Wattsenglish živá, využíva hry a pohyb. Aktivity sa menia po 5 až 10 minútach. Podľa potreby sa striedajú hry pohybové s hrami logickými, slovnými a kreatívnymi.

Upevňujeme prebrané učivo - metodika Wattsenglish je nastavená tak, aby sa nové učivo vždy nabaľovalo na to predchádzajúce. Nestane sa teda to, že si deti na konci roka nebudú pamätať lekcie, ktoré preberali na začiatku.

Individuálny prístup - lektori Wattsenglish venujú čo najväčšiu pozornosť každému dieťaťu individuálne. Dôležitou súčasťou procesu výučby je pochvala a povzbudenie. Deti to motivuje a preto chválime deti za každý pokus, správnu reakciu i snahu komunikovať v angličtine.